4534-logo-1.png
Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

Beleidsplan veiligheid en gezondheid

In het beleidsplan Veiligheid & Gezondheid maken we inzichtelijk hoe we de fysieke veiligheid en gezondheid van de kinderen op onze locatie borgen. We omschrijven o.a. hoe we zorgen voor een hygienische omgeving, hoe we grensoverschrijdend gedrag voorkomen, hoe we grote risico's uitsluiten en de kinderen leren omgaan met kleine risico's. Hoe en waarom we dat zo doen, is te lezen in ons beleidsplan veiligheid en gezondheid, dat u op onze locatie kunt inzien.