4534-logo-1.png
De organisatie

De organisatie

Locatie

Buitenschoolse opvang Koters & Co is gevestigd in een vleugel op de zolder van de Statenschool aan de Hofstraat te Dordrecht. We bieden kleinschalige opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Op de bovenste verdieping is een prachtige vleugel met 2 lokalen en een gang wat tevens het onderkomen van Koters & Co is. We beschikken er over voldoende eet- en speelruimte. We mogen gebruik maken van het speellokaal op de benedenverdieping en van het schoolplein.    

Visie&Missie

Bij Koters & Co worden kinderen gestimuleerd om, conform de Jenaplanvisie, zelf initiatieven te nemen en dingen te ontdekken en ervaren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf, elkaar en hun omgeving respecteren. Dit stimuleren we door:

Naar onszelf en elkaar te kijken en te luisteren

We kijken elkaar aan als we met elkaar praten, we laten elkaar uitpraten, we kijken naar onze eigen verantwoordelijkheid

Onszelf en elkaar de ruimte te geven zich te uiten

Er mag gelachen en gehuild worden. We mogen boos zijn en onze onvrede ergens over uiten, maar we worden niet lichamelijk; er wordt niet geschopt, geslagen enz. En we gooien niet met spullen. We praten ruzies uit en maken het weer goed.

Onszelf en elkaar te accepteren en te waarderen om wie we zijn

We zijn allemaal verschillend, dat maakt ons uniek. We zien verschillen als een verrijking, het vormt ons als groep. Iedereen mag er zijn, we lachen elkaar niet uit.

Behulpzaam te zijn

We helpen elkaar als iemand hulp nodig heeft, maar ook omdat het samen sneller gaat en vaak ook nog gezelliger is. De pedagogisch medewerker investeert  in de relatie met de kinderen hierdoor waarborgen we een veilige sfeer waardoor kinderen durven te ontdekken. Onze regels (die we deels met de kinderen samen op stellen) bieden een structuur om naar te handelen die we regelmatig  bespreken.

Oudercommisie

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen. De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van de houder van het kindercentrum over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang.

Een oudercommissie heeft informatierecht en adviesrecht op een aantal thema’s ten aanzien van het beleid van het kindercentrum zoals op de uitvoering van artikel 1.50/1.56  (het bieden van verantwoorde kinderopvang; voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; openingstijden; spel- en ontwikkelingsactiviteiten; klachten en klachtenregeling en de prijs van de kinderopvang).

Een in werking zijnde oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders/ opvoeders. Wij vinden het belangrijk dat er een interactie is tussen de ouders/ opvoeders en de pedagogisch werkers van ONS Koters & Co, waardoor wíj alert blijven & weten wat er onder de ouders/ opvoeders leeft. Zo blijven we gezamenlijk in beweging.

Kom eens langs bij Koters & Co om de sfeer te proeven!

Maak een afspraak..                    .. Of schrijf uw kind meteen in

  • Kleinschalig en flexibelKleinschalig en flexibel
  • Ontwikkelingsgericht spelen
    Ontwikkelingsgericht spelen
  • Vaste gezichten
  • Maximale aandacht voor uw kind
    Maximale aandacht