4534-logo-1.png

Herroepingsrecht

Na de datum van het ondertekenen van de overeenkomst heb je 14 dagen bedenktijd en mag je de overeenkomst zonder opgaaf van redenen en per direct herroepen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door het modelformulier hieronder te downloaden, in te vullen en aan ons toe te zenden of door een mail te sturen naar info@opvangnieuwestijl.nl. Vermeld in het onderwerp dat het om ‘herroeping van de overeenkomst’ gaat. Je mag overigens zelf bepalen op welke wijze je de overeenkomst wilt herroepen.
  
Let op: Is de opvang van je kind(eren) al gestart tijdens deze 14 dagen bedenktijd (de herroepingstermijn)? Dan heb je nog steeds de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen en per direct te herroepen. Je betaalt dan slechts voor de al afgenomen opvangdagen. 

Modelformulier ontbinding overeenkomst
 

Nadere uitleg herroepingsrecht

Mogelijkheid herroeping binnen 14 dagen na ondertekening opvangovereenkomst
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen jouw opvangovereenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van ondertekening van de overeenkomst.

Als je dus bijvoorbeeld op 1 september jouw opvangovereenkomst ondertekent, dan heb je t/m 15 september tot 23.59 uur de mogelijkheid om deze te herroepen. Als de 14e dag van de bedenktijd in het weekend of op een feestdag valt, dan eindigt jouw bedenktijd op de eerstvolgende werkdag om 23.59 uur.

Gevolgen van de herroeping

Nog geen gebruik gemaakt van opvang, maar wel al betaald?
Als je de overeenkomst herroept en nog geen gebruik hebt gemaakt van opvang, ontvang je eventuele betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Voor deze terugbetaling zullen wij geen kosten in rekening brengen.

Wel gebruik gemaakt van opvang

Als je de overeenkomst herroept en in de periode van de bedenktijd al wel gebruik heb gemaakt van onze opvang dien je voor de verstrekte opvang wel te betalen.